Nhạc Thính-Phòng

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-Trình Nhạc Thính-Phòng Thực Hiện Trong Năm 2024

1. Thứ Bảy 27 Tháng Giêng
Mùa Xuân Của Mẹ
Điều-hợp: CLBVN VVH

2. Chủ Nhật 18 Tháng Hai
Một Chút Xuân, Địa Danh và Sông Nước Việt
Điều-hợp: CLBVN VVH

3. Thứ Bảy 9 Tháng Ba
Chiều Tương Tư
Điều-hợp: Nhóm Tình Ca

4. Chủ Nhật 21 Tháng Tư
Những Tù Khúc Tháng Tư II
Điều-hợp: CLBVN VVH

5. Chủ Nhật 19 Tháng Năm
Tình Yêu và Tuổi Trẻ
Điều-hợp: Ban nhạc gia đình Ngũ Sắc

6. Chủ Nhật 9 Tháng Sáu
Non Nước Trữ Tình
Điều-hợp: Nhóm Hát Quỳnh Hoa

7. Chủ Nhật 21 Tháng Bảy
Non Cao Biển Rộng Sông Dài
Điều-hợp: Ngô Hoàng Oanh – Quý Hà – Trần Đức

Chương-Trình Nhạc Thính-Phòng Thực Hiện Trong Năm 2023

1. Thứ Bảy 11 Tháng Hai
Lối Xưa
Điều-hợp: CLBVN VVH

2. Thứ Bảy 11 Tháng Ba
Xuân Nao
Điều-hợp: CLBVN VVH

3. Chủ Nhật 16 Tháng Tư
Những Tù Khúc Tháng Tư
Điều-hợp: CLBVN VVH

4. Thứ Bảy 17 Tháng Sáu
Những Tình Khúc Vượt Thời Gian
Điều-hợp: Nhóm Bạn Yêu Nhạc (Minh Hiền)

5. Thứ Bảy 15 Tháng Bảy
Hạ Và Tình Ca
Điều-hợp: CLBVN VVH

6. Thứ Bảy 12 Tháng Tám
Mẹ Việt Nam Theo Giòng Lịch Sử
Điều-hợp: CLBVN VVH

7. Thứ Bảy 09 Tháng Chín
Mùa Thu Cho Em
Điều-hợp: Nhóm Bạn Yêu Nhạc (Minh Hiền)

8. Thứ Bảy 14 Tháng Mười
Một Chút Thu Trong Giòng Nhạc Xưa Và Nay
Điều-hợp: CLBVN VVH

9. Chủ Nhật 5 Tháng Mười Một
Tạ Tình
Điều-hợp: CLBVN VVH

10. Chủ Nhật 10 Tháng Mười Hai
Chiều Đông
Điều-hợp: CLBVN VVH

Chương-Trình Nhạc Thính-Phòng Thực Hiện Trong Năm 2022
1. Thứ Bảy 23 Tháng Tư
Nước Non Nhìn Lại
Điều-hợp: CLBVN VVH

2. Thứ Bảy 04 Tháng Bảy
60 Năm Thơ & Nhạc Huỳnh Công Ánh
Điều-hợp: CLBVN VVH

3. Thứ Bảy 09 Tháng Bảy
Bốn Mùa
Điều-hợp: CLBVN VVH

4. Thứ Bảy 13 Tháng Tám
Tình Yêu Và Huyền Thoại
Điều-hợp: Nhóm Hát Quỳnh Hoa “Nối Vòng Yêu Thương”

5. Thứ Bảy 10 Tháng Chín
Một Thoáng Quê Hương
Điều-hợp: Nhóm Bạn Yêu Nhạc

6. Thứ Bảy 19 Tháng Mười Một
Mẹ Và Quê Hương
Điều-hợp: Ban Hợp Xướng Trưng Vương

7. Thứ Bảy 10 Tháng Mười Hai
Hội Ngộ MC
Điều-hợp: CLBVN VVH

Chương-Trình Nhạc Thính-Phòng Thực Hiện Trong Năm 2020
1. Thứ Bảy 11 Tháng Giêng
Mơ Xuân Thái Hòa
Điều-hợp: CLBVN VVH

2. Thứ Bảy 8 Tháng Hai
Tứ Quí
Điều-hợp: CLBVN VVH

Chương-Trình Nhạc Thính-Phòng Thực Hiện Trong Năm 2019
1. Thứ Bảy 26 Tháng Giêng
Xuân và Quê-Hương
Điều-hợp: CLBVN VVH

2. Thứ Bảy 16 Tháng Hai
Hoa Trong Thơ Nhạc Việt Nam
Điều-hợp: Minh Hiền – Lâm Dung

3. Thứ Bảy 9 Tháng Ba
Gợi Giấc Mơ Xưa
Điều-hợp: Hồng Tước – Lâm Dung

4. Thứ Bảy 13 Tháng Tư
Nguyễn Đình Toàn – MỘT NGÀY SAU CHIẾN TRANH
Điều-hợp: CLBVN VVH

5. Thứ Bảy 27 Tháng Tư
Đêm Thuyền Nhân
Điều-hợp: CLBVN VVH

6. Thứ Bảy 11 Tháng Năm
Tình Hoài Hương
Điều-hợp: CLBVN VVH

7. Thứ Bảy 8 Tháng Sáu
Ba Mẹ Trong Ca-Dao và Thơ Nhạc Việt Nam
Điều-hợp: Ái Liên – Lâm Dung

8. Thứ Bảy 15 Tháng Bảy
Gặp Nhau 2019
Điều-hợp: Little Saigon Music Center (LSMC) & CLBVN VVH

9. Thứ Bảy 10 Tháng Tám
Mây Trong Thơ Nhạc và Văn-Học Dân-Gian Việt Nam
Điều-hợp: CLBVN VVH

10. Thứ Bảy 14 Tháng Chín
Nhạc Trẻ Một Thời
Điều-hợp: CLBVN VVH

11. Thứ Bảy 12 Tháng Mười
65 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ
Điều-hợp: CLVVN VVH

12. Thứ Bảy 9 Tháng Mười Một
Những Ca-khúc TÌM QUEN
Điều-hợp: CLBVN VVH

13. Thứ Bảy 14 Tháng Mười Hai
Tri Âm
Điều-hợp: CLBVN VVH

Chương-Trình Nhạc Thính-Phòng Thực Hiện Trong Năm 2018
1. Thứ Bảy 13 Tháng Giêng
Xuân và Quê-Hương
Điều-hợp: Ái Liên – Lâm Dung

2. Thứ Bảy 10 Tháng Hai
Mùa Xuân và Tình Yêu
Điều-hợp: CLBVN VVH

3. Thứ Bảy 10 Tháng Ba
Đêm Nhạc Cổ-Điển và Bán Cổ-Điển
Điều-hợp: Little Saigon Music Center

4. Thứ Bảy 14 tháng Tư
Hát Cho Quê-Hương Việt Nam
Điều-hợp: CLBVN VVH

5. Thứ Bảy 26 tháng Năm
Nhạc Tài Tử Cải Luong
Điều-hợp: CLBVN VVH và Đoàn Văn-Nghệ Lạc Hồng

6. Thứ Bảy 9 tháng Sáu
Áo Trắng với Cung Đàn
Điều-hợp: CLBVN VVH

7. Thứ Bảy 7 tháng Bảy
Phấn Trắng và Nốt Nhạc
Điều-hợp: CLBVN VVH

8. Thứ Bảy 14 tháng Bảy
Gặp Nhau 4
Điều-hợp: Hoàng Anh . Đặng Kính . Lâm Dung

9. Thứ Bảy 28 tháng Bảy
Đêm Nhạc Thanh Trang
Điều-hợp: Hồng Tước . Lâm Dung

10. Thứ Bảy 11 tháng Tám
Một Thoáng Hương Xưa
Điều-hợp: CLBVN VVH

11. Thứ Bảy 15 tháng Mười Hai
Đêm Hùng Ca
Điều-hợp: CLBVN VVH

Chương-Trình Nhạc Thính-Phòng Thực Hiện Trong Năm 2017
1. Thứ Bảy 21 Tháng Giêng
Họp Mặt Tất Niên VVH
Xuân và Quê-Hương

Điều-hợp: CLBVN VVH

2. Thứ Bảy 11 Tháng Hai
Mùa Tình Yêu
Điều-hợp: Lâm Dung – Ngọc Quỳnh – Thanh Mai

3. Thứ Bảy 11 Tháng Ba
Nhạc Cổ Điển Tây Phương
Điều-hợp: Đặng Kính – Little Saigon Music Center

4. Thứ Bảy 8 Tháng Tư
Hát Cho Quê Hương Việt-Nam
Điều-hợp: CLBVN VVH

5. Thứ Bảy 13 Tháng Năm
Hát Cho Mẹ Cha
Điều-hợp: CLBVN VVH

6. Thứ Bảy 10 Tháng Sáu
Tọa đàm:  Thơ phổ nhạc với Nhạc-sĩ Võ Tá Hân và Bác-sĩ Thi-sĩ Lưu Trọng Cao Nguyên
Điều-hợp: CLBVN VVH

7. Thứ Bảy 15 Tháng Bảy
Gặp Nhau III
Điều-hợp: CLBVN VVH & Little Saigon Music Center – Diệu Trang & Đặng Kính

8. Thứ Bảy 12 Tháng Tám
Trình Diễn Ca Nhạc Thính Phòng Huế
Điều-hợp: CLBVN VVH – Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam – Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng

9. Thứ Bảy 16 Tháng Chín
Lính và Quê-Hương
Điều hợp: Ngọc Quỳnh & Lâm Dung

10. Thứ Bảy 14 Tháng Mười
Dòng Giống Tiên Rồng
Điều-hợp: CLBVN VVH – Ban Hợp Xướng CLBVN và Thân-Hữu – CLBHSSVTN VVH

11. Thứ Bảy 11 Tháng Mười Một
Giấc Mơ Cuả Chiều
Điều-hợp: CLBVN VVH

12. Thứ Bảy 9 Tháng Mười Hai
Quê-Hương & Em
Điều-hợp: CLBVN VVH

Chương-Trình Nhạc Thính-Phòng Thực Hiện Trong Năm 2016

1.Thứ Bảy 9 Tháng Giêng
Họp Mặt Tất-Niên VVH
Xuân . Tình Yêu . Tuổi Trẻ

2.Thứ Bảy 13 Tháng Hai
Yêu
Điều-hợp: Ngọc Diệp & Bùi Khanh

3.Thứ Bảy 12 Tháng Ba
Đường Về Quê-Hương
Điều-hợp: Ngọc Quỳnh & Lâm Dung

4.Thứ Bảy 9 Tháng Tư
Nẻo Đường Việt-Nam
CLBVN VVH, Ban Hợp-Xướng CLBVN và Thân-Hưũ, CLB HS SV TN VVH

5.Thứ Bảy 14 Tháng Năm
Đêm Huơng Xưa
Điều-hợp: Như An

6.Thứ Bảy 11 Tháng Sáu
Đêm Tự Tình
Điều-hợp: Mai Dung

7.Thứ Bảy 9 Tháng Bảy
Gặp Nhau II
Hát Cho Tuổi Trẻ Việt-Nam
CLB HS SV TN VVH

8.Thứ Bảy 6 Tháng Tám
Đêm Thơ Á Nam Trần Tuán Khải
Điều-hợp: CLBVN VVH

9. Thứ Bảy 13 Tháng Tám
Nhạc Trẻ Một Thời
Điều-hợp: Nguyễn Đình Thư

10.Thứ Bảy 10 Tháng Chín
Muôn Thưở Tình Ca
Điều-hợp: Tuyết Dzung

11.Thứ Bảy 8 Tháng Mười
Giấc Mơ Mùa Thu
Điều-hợp: CLBVN VVH và Thân-hữu

12. Thứ Bảy 15 Tháng Mười
Đêm Sóng Xanh
Điều-hợp: Sóng Xanh

13.Thứ Bảy 12 Tháng Mười Một
Những Dòng Sông Quê-Hương
CLBVN VVH, Ban Hợp-Xướng CLBVN và Thân-Hưũ, CLB HS SV TN VVH

14.Thứ Bảy 10 Tháng Mười Hai
Đêm Hội Ngộ
Điều-hợp: CLBVN VVH

Trường Việt-Ngữ mở khoá Hè 2016

Viện Việt Học thành lập Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Tuyển Ca Viên

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Gallery