Home » Posts tagged 'Biệt Li'

Tag Archive


2012 2014 2015 2016 Ban-Hợp-Xướng Biệt Li Bạn Mới Cho Đồng Bào Tôi Du Tử Lê Dân Ca Giọng Hát Mới Gratitude Hoà Ca Hát Cho Quê Nhà Hương Xưa Hội Ái Hưũ Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt Mưa Xa Mẹ Nga My Ngọc Phúc Nhớ piano Sangeeta Kaur soprano Teresa Mai Tháng Ba Tháng Bảy Tháng Chín Tháng Giêng Tháng Hai Tháng Mười Hai Tháng Mười Một Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Tám Tháng Tư Thơ và Nhạc Trần Lãng Minh Tuyển Ca Viên Tuấn Khanh Tình Ca Vân Anh văn nghệ Đêm Nhạc Thính Phòng Đêm Song Ca

Đêm Huơng Xưa

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học giới thiệu đêm nhạc Tháng Năm 2016 “Đêm Huơng Xưa” được tổ chức tại Viện Việt Học từ 7:30 PM – 10:30 PM, Thứ Bảy 14 Tháng Năm Trân-trọng kính mời, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Nẻo Đường Việt-Nam

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học giới thiệu đêm nhạc Tháng Tư 2016 “Nẻo Đường Việt-Nam“ được tổ chức tại Viện Việt Học từ 7:30 PM – 10:30 PM, Thứ Bảy 9 Tháng Tư Trân-trọng kính mời, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Album Hình: Đêm Nhạc Nẻo Đường Việt-Nam Bài trích từ Người Việt Daily News March 16, 2016 […]

Yêu

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học giới thiệu đêm nhạc Tháng Hai 2016 “Yêu” được tổ chức tại Viện Việt Học từ 7:30 PM – 10:30 PM, Thứ Bảy 13 Tháng Hai Điều-hợp:  Ngọc Diệp & Bùi Khanh Trân-trọng kính mời, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Album Hình: Đêm Ca Nhạc Yêu  

Xuân – Tình Yêu – Tuổi Trẻ

Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt Học và Đêm Nhạc Thính Phòng Xuân – Tình Yêu – Tuổi Trẻ được tổ chức tại Viện Việt Học từ 6:30 PM – 10:30 PM Thứ Bảy, ngày 9 tháng Giêng, 2016 Trân-trọng kính mời, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Hát Về Quê Nhà

Chủ-nhật 8 tháng Mười Một   10:00 AM – 5:30 PM Triển lãm Cổ thư & Cổ vật Giới thiệu và phát hành Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016 Phát chứng-chỉ mãn khoá Lớp Nôm   2:00 PM – 5:30 PM Chiều nhạc Hát Về Quê Nhà Điều hợp:  Nhạc-sĩ Hoàng Hà và Hội […]

Thu, Xưa và Nay

Thu, Xưa và Nay Thứ Bảy 7 tháng Mười Một từ 7:30 PM – 10:00 PM Đêm nhạc chủ-đề: Thu, Xưa và Nay Điều hợp:  Huy Hoàng & Kim Yến Trân-trọng kính mời, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học  

Lời Mẹ Ru

Lời Mẹ Ru Thứ Bảy 17 tháng Mười năm 2015 từ 7:30 PM – 10:00 PM Tại phòng hội Viện Việt-Học Từ buổi hồng-hoang cuả lịch-sử, dân Việt đong đưa theo sóng nước Động Đình. Xuôi nam, gặp Hồng hà reo vang, Mã giang rộn ràng, Hương giang trầm buồn, Cưủ Long uốn khúc tận […]

Đêm Hát Với Nhau – Hội Quán Thơ Nhạc

  Thứ Bảy 29 tháng Tám, 2015 từ 7:30 PM – 11:30 PM Hội-Quán Thơ Nhạc

Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li

  Album Hình: Đêm Văn Nghệ Chủ Đề Biệt Li   Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học, Hình: Trần Viết Trí