Categories
Thông Báo

Nhạc Tài Tử Cải Lương

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học và Đoàn Văn-Nghệ Lạc Hồng hân hạnh giới thiệu Chương Trình Văn-Nghệ Tháng Năm
Tài Tử Cải Lương
Chương trình bao gồm:
. Nhạc Tài tử Cải Lương
Do các Nghệ Sĩ và Ca Sĩ thân hữu của Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng trình bày
– Thu Hồng, Minh Hùng, Ái Liên, Hồng Quyên, Thanh Vi, Kayla Trần, và Bác sĩ Trương Như
– Với sự phụ họa của Nghệ Sĩ Văn Hoàng, Phương Nghi, Đặng Hùng, Liên Tâm, Băng Tâm, Ngọc Quỳnh, Giáo Sư Nguyễn Thị Mai, Giáo Sư Nghuyễn Châu, ban nhạc Lạc Hồng và MC Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng
TaiTuCaiLuong