Home » Hình-Ảnh

Hình-Ảnh

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Gallery Hình

1 – Hình Ảnh Sinh Hoạt của Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ

2 – Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

3 – Đêm Nhạc Thính-Phòng “Xuân và Quê-Hương”

4 – Đêm Văn Nghệ Chủ Đề “Dòng Giống Tiên Rồng”

5 – Đêm Nhạc Gây Quĩ Tương Trợ “Tình Người”

6 – Đêm Nhạc Thính-Phòng Chủ Đề “Hát Cho Hát Cho Mẹ Cha”

7 – Đêm Nhạc Thính-Phòng Chủ Đề “Hát Cho Quê-Hương Việt Nam”

8 – Đêm Văn Nghệ Chủ Đề “Những Dòng Sông Quê Hương”

9 – Đêm Nhạc Thính Phòng Chủ Đề “Giấc Mơ Mùa Thu”

10 – Kỷ Niệm 5 Năm Phong Bao Mừng Tuổi

11 – Đêm Nhạc Thính Phòng Chủ Đề “Muôn Thuở Tình Ca”

12 – Đêm Văn Nghệ Chủ Đề “Nẻo Đường Việt-Nam”

13 – Đêm Ca Nhạc Chủ Đề “Yêu”

14 – Đêm Văn Nghệ Chủ Đề “Biệt Li”

15 – Chiều Ca Nhạc “Hát Cho Tuổi Trẻ Việt-Nam”

16 – Mừng Sinh Nhật 15 Năm Viện Việt Học

17 – Đêm Nhạc Thính Phòng Chủ Đề “Mưa Xa”

18 – Đêm Nhạc Thính Phòng Chủ Đề “Nhớ”

19 – Đêm Họp Mặt Cuối Năm 2013

20 – Đêm Nhạc Thính Phòng Chủ Đề “Ngày Ấy”

21 – Đêm Ca Nhạc Chủ Đề “Nhạc Tiền Chiến”