Categories
Thông Báo

Đêm Nhạc Cổ-Điển và Bán-Cổ-Điển

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời Quí-vị tham dự Đêm Nhạc Cổ-Điển và Bán-Cổ-Điển vào tối thứ Bẩy ngày 10 tháng Ba, 2018.
Điều khiển chương-trình: Little Saigon Music Center
MC: Diệu Trang – Lê Hương Chi
Âm thanh: Hữu Thái
Thiết trí sân-khấu: Anh Trúc
NhacCoDien2