Home » Posts tagged 'Tháng Năm'

Tag Archive


2012 2014 2015 2016 Ban-Hợp-Xướng Biệt Li Bạn Mới Cho Đồng Bào Tôi Du Tử Lê Dân Ca Giọng Hát Mới Gratitude Hoà Ca Hội Ái Hưũ Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt Hát Cho Quê Nhà Hương Xưa Mẹ Mưa Xa Nga My Ngọc Phúc Nhớ piano Sangeeta Kaur soprano Teresa Mai Tháng Ba Tháng Bảy Tháng Chín Tháng Giêng Tháng Hai Tháng Mười Hai Tháng Mười Một Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Tám Tháng Tư Thơ và Nhạc Trần Lãng Minh Tuyển Ca Viên Tuấn Khanh Tình Ca Vân Anh văn nghệ Đêm Nhạc Thính Phòng Đêm Song Ca

Đêm Huơng Xưa

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học giới thiệu đêm nhạc Tháng Năm 2016 “Đêm Huơng Xưa” được tổ chức tại Viện Việt Học từ 7:30 PM – 10:30 PM, Thứ Bảy 14 Tháng Năm Trân-trọng kính mời, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học