Categories
2015 Nhạc Thính Phòng Sinh Hoạt

Lịch Sinh-Hoạt Tháng Tám 2015

Chương Trình Đêm Hoà Ca
Chương Trình Đêm Hoà Ca

 

Little Sài-gòn, ngày 3 tháng Tám năm 2015

Kính-gởi: Các Quí-vị và các quí Anh Chị,

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hữu.CLBVNVVH chân-thành cảm tạ các quí ân-nhân đã bảo trợ các sinh-hoạt về văn-hoá và giáo-dục cuả Viện.

Đêm Hoà Ca

Bảo trợ: Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi

Bà Cao Cẩm Vân

Bà Cao Cẩm Chương

Chị Hồng Tước tặng Yamaha Keyboard

Các vị ân-nhân ẩn-danh bảo trợ:

-01 Flat TV 32″ và 01 Flat TV 42″

-01 Projector Epson

-Sưả lại sân-khấu cuả hội trường VVH.

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị.

Câu-Lạc-Bộ Viện Việt-Học

Lịch Sinh-Hoạt Tháng Tám 2015

A. Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

A.1. Buổi nhạc Đêm Hoà Ca

A.2. Hội-Quán Thơ Nhạc

B. Ra Mắt DVD E-Book Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam – Câu-Lạc-Bộ Nôm – Lớp Chữ Nho – Trường Việt-Ngữ Việt Việt-Học:

B.1. Ra Mắt DVD E-Book Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam:

      Chủ-nhật 23 tháng Tám, 2015 từ 2:00 PM – 4:30 PM

      DVD E-Book gồm

       -Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam quyển 1

       – Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam quyển 2

       – Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam quyển 3

Và, phụ-lục:

       -Vẽ kiến Trúc và Sinh Hoạt Cổ Truyền Việt Nam quyển 1
-Vẽ kiến Trúc và Sinh Hoạt Cổ Truyền Việt Nam quyển 2

       -Chuà Xưa Tích Cũ

B.2.Câu-Lạc-Bộ Nôm

       Lớp chữ Nôm 2015

       Từ 9:00 AM – 12:00 giờ trưa

       Chủ-nhật tuần lễ thứ Hai và tuần lễ cuối cuả mỗi tháng

       Ngày khai-giảng:  Chủ-nhật 31 tháng Năm, 2015

       Ngày bế-giảng:  Chủ-nhật 25 tháng Mười 2015

B.3.Lớp Chữ Nho

      Mỗi tối thứ Năm từ 7:30 PM – 9:30 PM

B.4.Trường Việt-Ngữ VVH

       Khoá Hè 2015: Mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM – 5:00 PM

       Từ thứ Bảy 11 tháng Bảy – thứ Bảy 29 tháng Tám 2015

B.5. Lớp Võ Truyền Thống Dân Tộc:

       Mỗi sáng thứ Bảy từ 10:00 AM – 12:00 giờ trưa


Liên-lạc

Viện Việt-Học 15355 Brookhurst Suite 222  //  Westminster  CA 92683  //

Tel: (714) 270-8110  // E-mail: info@viethoc.com

 

Categories
2015 Hát Với Nhau

Đêm Hát Với Nhau – Hội Quán Thơ Nhạc

 

Hội-Quán Thơ Nhạc
Hội-Quán Thơ Nhạc
Thứ Bảy 29 tháng Tám, 2015 từ 7:30 PM – 11:30 PM

Hội-Quán Thơ Nhạc