Home » Nhạc Thính-Phòng

Nhạc Thính-Phòng

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Những Chương-Trình Nhạc Thính-Phòng Sắp Thực Hiện

2016
Năm 2016
12.Thứ Bảy 10 Tháng Mười Hai
Họp Mặt Cuối Năm CLBVNVVH

11.Thứ Bảy 12 Tháng Mười Một
Những Dòng Sông Quê-Hương
CLBVN VVH, Ban Hợp-Xướng CLBVN và Thân-Hưũ, CLB HS SV TN VVH

10.Thứ Bảy 8 Tháng Mười
Giấc Mơ Mùa Thu

9.Thứ Bảy 10 Tháng Chín
Muôn Thưở Tình Ca
Điều-Hợp: Tuyết Dzung

8.Thứ Bảy 13 Tháng Tám

7.Thứ Bảy 9 Tháng Bảy
Hát Cho Tuổi Trẻ Việt-Nam
CLB HS SV TN VVH

6.Thứ Bảy 11 Tháng Sáu
Đêm Tự Tình

5.Thứ Bảy 14 Tháng Năm
Đêm Huơng Xưa
Điều-Hợp: Bích Trâm

4.Thứ Bảy 9 Tháng Tư
Nẻo Đường Việt-Nam
CLBVN VVH, Ban Hợp-Xướng CLBVN và Thân-Hưũ, CLB HS SV TN VVH
(Xem poster)

3.Thứ Bảy 12 Tháng Ba
Đường Về Quê-Hương
Điều-hợp: Ngọc Quỳnh & Lâm Dung

2.Thứ Bảy 13 Tháng Hai
Yêu
Điều-hợp: Ngọc Diệp & Bùi Khanh
(Xem poster)

1.Thứ Bảy 9 Tháng Giêng
Họp Mặt Tất-Niên VVH
Xuân . Tình Yêu . Tuổi Trẻ

Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt Học và Đêm Nhạc Thính Phòng Xuân – Tình Yêu – Tuổi Trẻ

Trường Việt-Ngữ mở khoá Hè 2016

Viện Việt Học thành lập Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Tuyển Ca Viên

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Gallery