Home » 2017 » January

Archive for January, 2017

Xuân và Quê Hương

Posted January 19, 2017 By Kim Ngân

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời Quí-vị tham dự Đêm Nhạc Thính-Phòng với chủ-đề Xuân và Quê-Hương, vào thứ Bẩy ngày 21 tháng Giêng, từ 7:30PM – 11:00PM

Điều-hợp: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Nhạc-sĩ: Huy Cường
Với sự góp mặt của các thân hưũ: Bích Vân – Catherine Thảo Uyên Phùng – Isabella Lan Anh Phùng – Khắc Hiền – Khoa Phạm – Kim Anh – Kim Thoa – Kim Yến – Lâm Dung – Lê Tú – Nam Trân – Ngọc Quỳnh – Ngọc Tâm Hương – Thế Khải – Thuận Thiên –Thục Nghi – Thụy Ân – Trần Thạch – Tuyết Dzung – Xuân Quỳ – Xuân Thanh – Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên Viện Việt-Học – Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam

Trân trọng kính mời và xin giúp phổ biến.

Cám ơn quí-vị
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

XuanvaQueHuong

Recommendation Letter for Grant

Posted January 11, 2017 By Lich VVH

In contrast to common belief, writing an essay is scarcely something that takes place spontaneously. Don’t have an one size – matches -all way of essay questions. Should you really know your products, you have to find yourself composing a brilliant composition as opposed to only a first-class composition. Read the remainder of this entry »