Home » 2017 » October

Archive for October, 2017

Dòng Giống Tiên Rồng

Posted October 20, 2017 By Kim Ngân

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học xin giới thiệu đến quí-vị đêm nhạc tháng Mười với chủ đề Dòng Giống Tiên Rồng

Điều hợp: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học & Ban Hợp Xướng Viện Việt-Học & Câu-Lạc Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên Viện Việt-Học

Poster DGTR.jpg-v20171006