Categories
2015 Nhạc Thính Phòng

Lời Mẹ Ru

LoiMeRu 10-17-15b

Lời Mẹ Ru

Thứ Bảy 17 tháng Mười năm 2015 từ 7:30 PM – 10:00 PM
Tại phòng hội Viện Việt-Học

Từ buổi hồng-hoang cuả lịch-sử, dân Việt đong đưa theo sóng nước Động Đình. Xuôi nam, gặp Hồng hà reo vang, Mã giang rộn ràng, Hương giang trầm buồn, Cưủ Long uốn khúc tận dãy Himalaya cao ngất trời xanh. Rồi cùng đổ ra Biển Đông, sóng nước mênh mông, đêm đêm nghe tiếng rì rào cuả rừng núi Trường Sơn hoà theo lời ru con cuả Mẹ, nuôi nấng, đỡ đần đàn con Việt xuốt 5000 năm lịch-sử.

À ơi, gió mát Động Đình
Mẹ ru con ngủ đượm tình nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn non còn nước hãy còn lời ru

Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sưã nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn
Bà ru mẹ, mẹ ru con
Mai kia con bước dặm đường con ơi
Biển dâu sương nắng dãi dầu
Truân chuyên lạc phách lạc hồn bơ vơ
con ơi còn nhớ lời ru
Biển sâu lòng Mẹ vẫn còn ru con

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ trân-trọng giới thiệu đêm nhạc Lời Mẹ Ru do Xuân Mai và Minh Ngọc điều hợp.

Trân-trọng kính mời,
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Lời Mẹ Ru
Lời Mẹ Ru

https://www.youtube.com/watch?v=4SI4X-cr8HM

Categories
Sinh Hoạt

Ban-Hợp-Xướng CLB Văn-Nghệ Viện Việt-Học Tuyển Ca Viên

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ - Viện Việt-Học
Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ – Viện Việt-Học
Ban Hợp-Xướng CLBVNVVH trân-trọng kính mời các quí-vị và các quí Anh Chị thích âm-nhạc, ca hát, yêu văn-nghệ tham gia Ban Hợp- Xướng CLBVNVVH, với lịch-trình như sau:

a.Ghi tên từ nay đến 2 tháng Mười, 2015;
b.Thử giọng: 10 AM – 5:00 PM thứ Bảy 3 tháng Mười, 2015.

c.Liên-lạc:  Lâm Dung (951) 489-7702 // Thạch Thảo: (714) 213-5087 // E-mail: info@viethoc.com

Trân-trọng,
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 
Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học