Categories
Thông Báo

Đêm Thuyền Nhân

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời Quí-vị tham dự Đêm Nhạc Thính-Phòng với chủ-đề Đêm Thuyền Nhân, vào thứ Bẩy ngày 27 tháng Tư, từ 7:30PM – 10:30PM.
Điều-hợp: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
MC: Kiều Diễm – Mỹ Hạnh
Nhạc-sĩ: Phạm Ngọc Tú
Âm thanh: Nguyễn Thái
Cùng với sự góp mặt của: Ái Liên – Chế Tùng – Hồng Tước – Kim Phương – Lan Anh – Lâm Dung – Mai Phương – Minh Vũ – Ngọc Quỳnh – Phạm Tuấn – Quý Hà – Thiên Phụng – Xuân Thanh – Vũ Khiêm – Vương Lan – Ban Hương Xưa

Trân trọng kính mời và xin giúp phổ biến
DemThuyenNhan4-19