Categories
2016 Nhạc Thính Phòng

Đêm Hội Ngộ

Câu-Lc-B Văn-Ngh Vin Vit-Hc kính mi Quí-v tham d Đêm Nhc Thính-Phòng vi ch Đêm Hội Ngộ, vào th By ngày 10 tháng Mười Hai, t 7:30PM – 11:00PM. 
 
Điu-hp:  Câu-Lc-B Văn-Ngh Vin Vit-Hc
Nhc-sĩ:  Huy Cường
Cùng các ging hát thân hưũ  Ái Phương – Bích Vân – Chương Phạm – Duy Khang – Đắc Trần – Hà Phương – Hà Thanh Vân – Hồng Tước – Kim Phương – Kim Thoa – Kim Yến – Lâm Dung – Mạnh Quân – Minh Phượng – Na Trinh Cung Nguyễn – Nam Trân – Ngọc Diệp – Ngọc Quỳnh – Ngọc Tâm Hương – Nguyễn Hậu – Phương Lan – Song Ngân – Thanh Mai – Thanh Mỹ – Trần Thạch – Trần Toản – Vương Lan – Xuân Thanh
 
Trân trọng kính mời và xin giúp phổ biến. 
 
Cám ơn Quí-v.
Câu-Lc-B Văn-Ngh Vin Vit-Hc
demhoingo