Categories
Thông Báo

Hát Cho Quê-Hương Việt Nam

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời Quí-vị tham dự Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Tư, chủ đề Hát Cho Quê-Hương Việt Nam vào tối thứ Bẩy ngày 14 tháng Tư, 2018.
Điều khiển chương-trình: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
MC: Hoàng Anh – Hồng Nhung
Keyboard: Hoài Khanh
Guitar: Trần Toản – Ngọc Thạch
Piano: Nghiêm Phú Phát
Âm thanh: Hữu Thái
Thiết trí sân-khấu: Anh Trúc
Cùng với sự góp mặt của:
Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học (Điều khiển: Nhạc-trưởng Trần Chúc)
Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học
Ái Liên . Bùi Khanh . Diệu Trang . Duy Khang . Kevin Khoa . Kim Phương
Kỳ Hương . Lâm Dung . Ngọc Quỳnh . Phạm Tuấn . Snowie Tuyết Trần
Trần Quy . Trần Thạch . Xuân Thanh
HatChoQueHuongVN