Categories
Thông Báo

Ca Nhạc Thính Phòng Huế

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học xin kính mời quí-vị tham dự Buổi Trình Diễn Ca Nhạc Thính Phòng Huế, do Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam , Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng và Viện Việt-Học thực hiện.

Với sự góp mặt của: Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng – Nghệ sĩ Kim Uyên – Đức Khang và Thúy Anh – Đoàn Văn Nghệ Tre Việt (Torronto, Canada) . Nghệ sĩ Việt Hải và Đoàn Văn Nghệ Hướng Việt (Seatle, Washington).
Ngày giờ: Thứ Bảy, ngày 12 tháng Tám, năm 2017 từ 7:30PM – 10:30PM

Kính mời Quí-vị tham dự và xin giúp phổ biến.
Untitled