Categories
Thông Báo

Một Thoáng Hương Xưa

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời Quí-vị tham dự đêm nhạc thính phòng tháng Tám, chủ đề Một Thoáng Hương Xưa.

Thực-hiện: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Điều hợp: Ban Hương Xưa
MC: Vũ Mai Khanh . Thiên Hương
Guitar: Phương Thảo Keyboard: Tô Minh Hùng
Piano: Cúc Phương Violin: Đặng Kính

Cùng với sự góp mặt cuả:
Hoàng Kỳ . Hoàng Vân . Hồng Tước
Kiều Loan . Kim Anh . Kim Liên
Mai Phương . Minh Hạnh . Lộc Trần
Phạm Huy Ngà . Phạm Tuyến
Thiên Hương . Thiên Nga
Trần Ngọc . Vũ Khiêm
Vũ Mai Khanh . Vương Lan

Ngày giờ: Thứ Bảy, ngày 11 tháng Tám, năm 2018 từ 7:30PM – 10:30PM

MotThoangHuongXua