Home » 2015 » December

Archive for December, 2015

Trường Việt-Ngữ mở khoá Hè 2016

Posted December 31, 2015 By hbui
KhoaHe2016-Poster02(resized)_Final

Ban HXTN_2016-Poster01(30x20)_Final

Xuân – Tình Yêu – Tuổi Trẻ

Posted December 28, 2015 By hbui

Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt Học và Đêm Nhạc Thính Phòng Xuân – Tình Yêu – Tuổi Trẻ
được tổ chức tại Viện Việt Học
từ 6:30 PM – 10:30 PM
Thứ Bảy, ngày 9 tháng Giêng, 2016
Trân-trọng kính mời,

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

XuanTinhYeuTuoiTre