Categories
Thông Báo

65 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ

Thứ Bảy, ngày 12 tháng Mười, năm 2019

Điều-hợp: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

MC: Ái Liên – Kim Ngân – Lâm Dung – Ngọc Quỳnh

Nhạc sĩ: Phượng Vũ

Âm thanh: Nguyễn Thái

Hình ảnh: Lê Bửu Hùng

Cùng với sự góp mặt cuả:
Ái Liên – Andy Lê – Dung Nghi – Hoàng Đình Nguyên – Hương Thơ – Kỳ Hương – Lâm Dung – Lan Hương – Minh Tâm – Minh Vũ – Minh Yên – Ngọc Quỳnh – Nguyễn Thái – Thanh Mỹ – Trần Thạch – Túy Hoa – Xuân Thanh

ChauKy65Nam1