Home » 2020 » February

Archive for February, 2020

Tứ Qúi

Posted February 3, 2020 By Kim Ngân

Thứ Bảy, ngày 8 tháng Hai

Điều-hợp: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Việt Việt-Học
Dẫn chương-trình: An Miên
Nhạc sĩ: Nguyễn Đài – Phạm Ngọc Tú
Âm thanh: Nguyễn Thái

Với sự góp mặt cuả:
Đồng Thảo – Mạnh Quân – Mê Linh – Thái Hoàng
VVH-TuQui-EFile