Home » 2015

Archive for 2015

Trường Việt-Ngữ mở khoá Hè 2016

Posted December 31, 2015 By hbui
KhoaHe2016-Poster02(resized)_Final

Ban HXTN_2016-Poster01(30x20)_Final

Xuân – Tình Yêu – Tuổi Trẻ

Posted December 28, 2015 By hbui

Họp Mặt Tất-Niên Viện Việt Học và Đêm Nhạc Thính Phòng Xuân – Tình Yêu – Tuổi Trẻ
được tổ chức tại Viện Việt Học
từ 6:30 PM – 10:30 PM
Thứ Bảy, ngày 9 tháng Giêng, 2016
Trân-trọng kính mời,

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

XuanTinhYeuTuoiTre

Hát Về Quê Nhà

Posted November 3, 2015 By hbui
Chủ-nhật 8 tháng Mười Một

 
10:00 AM – 5:30 PM
Triển lãm Cổ thư & Cổ vật
Giới thiệu và phát hành Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016
Phát chứng-chỉ mãn khoá Lớp Nôm

 

2:00 PM – 5:30 PM
Chiều nhạc Hát Về Quê Nhà
Điều hợp:  Nhạc-sĩ Hoàng Hà và Hội Ca Cầm

 

Trân-trọng kính mời,

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 

2.3.PBMT 2016-Poster03-(30x20)-Resized_Web

 

2.2.PBMT 2016-Poster01-(30x20)-Resized.jpg_Updated

2.1.PBMT 2016-Banner Vertical (1.5'x4')-Resized

 

2.4.PBMT 2016-Poster02-(30x20)-Resized

Thu, Xưa và Nay

Posted November 2, 2015 By hbui
Thu, Xưa và Nay

Thu, Xưa và Nay

Thu, Xưa và Nay

Thứ Bảy 7 tháng Mười Một từ 7:30 PM – 10:00 PM
Đêm nhạc chủ-đề: Thu, Xưa và Nay
Điều hợp:  Huy Hoàng & Kim Yến

Trân-trọng kính mời,
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 

Lời Mẹ Ru

Posted October 17, 2015 By hbui

LoiMeRu 10-17-15b

Lời Mẹ Ru

Thứ Bảy 17 tháng Mười năm 2015 từ 7:30 PM – 10:00 PM
Tại phòng hội Viện Việt-Học

Từ buổi hồng-hoang cuả lịch-sử, dân Việt đong đưa theo sóng nước Động Đình. Xuôi nam, gặp Hồng hà reo vang, Mã giang rộn ràng, Hương giang trầm buồn, Cưủ Long uốn khúc tận dãy Himalaya cao ngất trời xanh. Rồi cùng đổ ra Biển Đông, sóng nước mênh mông, đêm đêm nghe tiếng rì rào cuả rừng núi Trường Sơn hoà theo lời ru con cuả Mẹ, nuôi nấng, đỡ đần đàn con Việt xuốt 5000 năm lịch-sử.

À ơi, gió mát Động Đình
Mẹ ru con ngủ đượm tình nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn non còn nước hãy còn lời ru

Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sưã nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn
Bà ru mẹ, mẹ ru con
Mai kia con bước dặm đường con ơi
Biển dâu sương nắng dãi dầu
Truân chuyên lạc phách lạc hồn bơ vơ
con ơi còn nhớ lời ru
Biển sâu lòng Mẹ vẫn còn ru con

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ trân-trọng giới thiệu đêm nhạc Lời Mẹ Ru do Xuân Mai và Minh Ngọc điều hợp.

Trân-trọng kính mời,
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Lời Mẹ Ru

Lời Mẹ Ru

https://www.youtube.com/watch?v=4SI4X-cr8HM

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ - Viện Việt-Học

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ – Viện Việt-Học

Ban Hợp-Xướng CLBVNVVH trân-trọng kính mời các quí-vị và các quí Anh Chị thích âm-nhạc, ca hát, yêu văn-nghệ tham gia Ban Hợp- Xướng CLBVNVVH, với lịch-trình như sau:

a.Ghi tên từ nay đến 2 tháng Mười, 2015;
b.Thử giọng: 10 AM – 5:00 PM thứ Bảy 3 tháng Mười, 2015.

c.Liên-lạc:  Lâm Dung (951) 489-7702 // Thạch Thảo: (714) 213-5087 // E-mail: info@viethoc.com

Trân-trọng,
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 
Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 

Lịch Sinh-Hoạt Tháng Tám 2015

Posted August 5, 2015 By hbui
Chương Trình Đêm Hoà Ca

Chương Trình Đêm Hoà Ca

 

Little Sài-gòn, ngày 3 tháng Tám năm 2015

Kính-gởi: Các Quí-vị và các quí Anh Chị,

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hữu.CLBVNVVH chân-thành cảm tạ các quí ân-nhân đã bảo trợ các sinh-hoạt về văn-hoá và giáo-dục cuả Viện.

Đêm Hoà Ca

Bảo trợ: Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi

Bà Cao Cẩm Vân

Bà Cao Cẩm Chương

Chị Hồng Tước tặng Yamaha Keyboard

Các vị ân-nhân ẩn-danh bảo trợ:

-01 Flat TV 32″ và 01 Flat TV 42″

-01 Projector Epson

-Sưả lại sân-khấu cuả hội trường VVH.

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị.

Câu-Lạc-Bộ Viện Việt-Học

Lịch Sinh-Hoạt Tháng Tám 2015

A. Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

A.1. Buổi nhạc Đêm Hoà Ca

A.2. Hội-Quán Thơ Nhạc

B. Ra Mắt DVD E-Book Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam – Câu-Lạc-Bộ Nôm – Lớp Chữ Nho – Trường Việt-Ngữ Việt Việt-Học:

B.1. Ra Mắt DVD E-Book Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam:

      Chủ-nhật 23 tháng Tám, 2015 từ 2:00 PM – 4:30 PM

      DVD E-Book gồm

       -Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam quyển 1

       – Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam quyển 2

       – Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam quyển 3

Và, phụ-lục:

       -Vẽ kiến Trúc và Sinh Hoạt Cổ Truyền Việt Nam quyển 1
-Vẽ kiến Trúc và Sinh Hoạt Cổ Truyền Việt Nam quyển 2

       -Chuà Xưa Tích Cũ

B.2.Câu-Lạc-Bộ Nôm

       Lớp chữ Nôm 2015

       Từ 9:00 AM – 12:00 giờ trưa

       Chủ-nhật tuần lễ thứ Hai và tuần lễ cuối cuả mỗi tháng

       Ngày khai-giảng:  Chủ-nhật 31 tháng Năm, 2015

       Ngày bế-giảng:  Chủ-nhật 25 tháng Mười 2015

B.3.Lớp Chữ Nho

      Mỗi tối thứ Năm từ 7:30 PM – 9:30 PM

B.4.Trường Việt-Ngữ VVH

       Khoá Hè 2015: Mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM – 5:00 PM

       Từ thứ Bảy 11 tháng Bảy – thứ Bảy 29 tháng Tám 2015

B.5. Lớp Võ Truyền Thống Dân Tộc:

       Mỗi sáng thứ Bảy từ 10:00 AM – 12:00 giờ trưa


Liên-lạc

Viện Việt-Học 15355 Brookhurst Suite 222  //  Westminster  CA 92683  //

Tel: (714) 270-8110  // E-mail: info@viethoc.com

 

 

Hội-Quán Thơ Nhạc

Hội-Quán Thơ Nhạc

Thứ Bảy 29 tháng Tám, 2015 từ 7:30 PM – 11:30 PM

Hội-Quán Thơ Nhạc

Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li

Posted July 21, 2015 By hbui
Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li

Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li

 

Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li

Đêm Văn Nghệ Chủ Đề: Biệt Li

Album Hình: Đêm Văn Nghệ Chủ Đề Biệt Li

 

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học, Hình: Trần Viết Trí