Categories
Sinh Hoạt

Trường Việt-Ngữ mở khoá Hè 2016

KhoaHe2016-Poster02(resized)_Final

Categories
Sinh Hoạt

Viện Việt Học thành lập Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi

Ban HXTN_2016-Poster01(30x20)_Final

Categories
Sinh Hoạt

Ban-Hợp-Xướng CLB Văn-Nghệ Viện Việt-Học Tuyển Ca Viên

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ - Viện Việt-Học
Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ – Viện Việt-Học
Ban Hợp-Xướng CLBVNVVH trân-trọng kính mời các quí-vị và các quí Anh Chị thích âm-nhạc, ca hát, yêu văn-nghệ tham gia Ban Hợp- Xướng CLBVNVVH, với lịch-trình như sau:

a.Ghi tên từ nay đến 2 tháng Mười, 2015;
b.Thử giọng: 10 AM – 5:00 PM thứ Bảy 3 tháng Mười, 2015.

c.Liên-lạc:  Lâm Dung (951) 489-7702 // Thạch Thảo: (714) 213-5087 // E-mail: info@viethoc.com

Trân-trọng,
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 
Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 

Categories
2015 Nhạc Thính Phòng Sinh Hoạt

Lịch Sinh-Hoạt Tháng Tám 2015

Chương Trình Đêm Hoà Ca
Chương Trình Đêm Hoà Ca

 

Little Sài-gòn, ngày 3 tháng Tám năm 2015

Kính-gởi: Các Quí-vị và các quí Anh Chị,

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hữu.CLBVNVVH chân-thành cảm tạ các quí ân-nhân đã bảo trợ các sinh-hoạt về văn-hoá và giáo-dục cuả Viện.

Đêm Hoà Ca

Bảo trợ: Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi

Bà Cao Cẩm Vân

Bà Cao Cẩm Chương

Chị Hồng Tước tặng Yamaha Keyboard

Các vị ân-nhân ẩn-danh bảo trợ:

-01 Flat TV 32″ và 01 Flat TV 42″

-01 Projector Epson

-Sưả lại sân-khấu cuả hội trường VVH.

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị.

Câu-Lạc-Bộ Viện Việt-Học

Lịch Sinh-Hoạt Tháng Tám 2015

A. Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

A.1. Buổi nhạc Đêm Hoà Ca

A.2. Hội-Quán Thơ Nhạc

B. Ra Mắt DVD E-Book Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam – Câu-Lạc-Bộ Nôm – Lớp Chữ Nho – Trường Việt-Ngữ Việt Việt-Học:

B.1. Ra Mắt DVD E-Book Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam:

      Chủ-nhật 23 tháng Tám, 2015 từ 2:00 PM – 4:30 PM

      DVD E-Book gồm

       -Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam quyển 1

       – Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam quyển 2

       – Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam quyển 3

Và, phụ-lục:

       -Vẽ kiến Trúc và Sinh Hoạt Cổ Truyền Việt Nam quyển 1
-Vẽ kiến Trúc và Sinh Hoạt Cổ Truyền Việt Nam quyển 2

       -Chuà Xưa Tích Cũ

B.2.Câu-Lạc-Bộ Nôm

       Lớp chữ Nôm 2015

       Từ 9:00 AM – 12:00 giờ trưa

       Chủ-nhật tuần lễ thứ Hai và tuần lễ cuối cuả mỗi tháng

       Ngày khai-giảng:  Chủ-nhật 31 tháng Năm, 2015

       Ngày bế-giảng:  Chủ-nhật 25 tháng Mười 2015

B.3.Lớp Chữ Nho

      Mỗi tối thứ Năm từ 7:30 PM – 9:30 PM

B.4.Trường Việt-Ngữ VVH

       Khoá Hè 2015: Mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM – 5:00 PM

       Từ thứ Bảy 11 tháng Bảy – thứ Bảy 29 tháng Tám 2015

B.5. Lớp Võ Truyền Thống Dân Tộc:

       Mỗi sáng thứ Bảy từ 10:00 AM – 12:00 giờ trưa


Liên-lạc

Viện Việt-Học 15355 Brookhurst Suite 222  //  Westminster  CA 92683  //

Tel: (714) 270-8110  // E-mail: info@viethoc.com

 

Categories
Sinh Hoạt

Ban-Hợp-Xướng CLB Văn-Nghệ Viện Việt-Học Tuyển Ca Viên

10250259_494277617397609_6763285850690070027_n

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học tuyển ca-viên

Để chuẩn bị cho chương-trình văn-nghệ đặc-biệt, mỗi năm một lần của Viện Việt-Học, năm 2017 với chủ-đề: Dòng Giống Tiên Rồng, Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học (BHX VVH) trân-trọng thông báo tuyển ca-viên.
BHX VVH thiết-tha mời gọi các quí-vị yêu âm-nhạc, yêu thích ca hát và trình diễn nhạc quê-hương qua thể loại hợp-xướng, tham gia BHX VVH với lịch-trình sinh-hoạt như sau:
1. Thời-hạn ghi danh: Từ 15 tháng Giêng, 2017 đến 19 tháng Hai, 2017
2. Thử giọng với nhạc-trưởng: Chủ-nhật 26 tháng Hai, 2017 từ 3:30 pm – 5:30 pm
3. Chương-trình tập dợt: Mỗi Chủ-nhật từ 5:30 pm – 7:30 pm.  Bắt đầu từ Chủ-nhật 5 tháng Ba, 2017
4. Dự trù thu thanh và thu hình sau 3 tháng tập dợt
BHX VVH do nhạc-trưởng Trần Chúc hướng dẫn

Điện-thoại liên-lạc: BHX VVH (714) 269-5037, (714) 271-2822, (714) 775-2050
E-mail: info@viethoc.com

Trân-trọng,
Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Categories
2015 Sinh Hoạt

Mừng Sinh Nhật 15 Năm Viện Việt Học

VVH 15 nam_CT

 

Album Hình – Mừng Sinh Nhật 15 Năm Viện Việt Học

 

Categories
2013 Nhạc Thính Phòng Sinh Hoạt

Đêm Sinh Hoạt Văn Nghệ – “Họp Mặt Cuối Năm 2013”

HopMat2013_Flyer

 

Album Hình – Đêm Họp Mặt Cuối Năm 2013