Categories
2015 Nhạc Thính Phòng

Đêm Hoà Ca

Đêm Hoà Ca
Đêm Hoà Ca
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
hân-hạnh giới thiệu đêm nhạc tháng Tám
Đêm Hoà Ca
7:30PM August 08, 2015
Viện Việt Học
Với:
Tứ Ca Ngàn Khơi – Nhóm Cát Trắng – Nhóm Gió Mới – Nhóm Ngẫu Nhiên – Nhóm Hương Xưa – Nhóm Sóng Xanh –  Nhóm Cỏ May – Nhóm Gió Núi – Các Ban Song Ca – Tam Ca
Bùi Quỳnh Giao – Nguyễn Tài – Hoàng Vân – Kim Liên – Kim Anh – Hoàng Kỳ – Hồng Tước – Ngọc Hà – Vương Lan – Duy Hiển – Ngọc Sương – Thái Hằng – Như An – Anh Thư – Ngọc Bích – Đỗ Quyên – Đan Tâm – Việt Hải – Coco Đỗ – Thiên Nga – Ngọc Mai – Thúy Hằng – Thùy Dung – Thanh Thủy – Phạm Tuyến – Lộc Trần – Thu Diễm – Mai Phương – Vũ Khiêm – Kim Nhung – Phạm Thư – Minh Cúc – Xuân Ngân
Keyboard: Phương Lan
Guitar: Phương Thảo
Bảo Trợ: Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
               Bà Cao Cẩm Vân
               Bà Cao Cẩm Chương
Vào cửa miễn phí.
Mọi đóng góp tùy-hỉ cho Viện Việt Học xin liên lạc:
Viện Việt-Học 15355 Brookhurst Suite 222
Westminsterm CA 92683  // Tel: (714) 270-8110  //
E-mail: info@viethoc.com

 

Chương-Trình Đêm Hoà Ca
7:30 PM Saturday August 08, 2015
Viện Việt-Học

Piano: Phương Lan

Guitar: Phương Thảo

MC: Mai Phương – Tuyết Nga

1. Bức Họa Đồng Quê (Văn Phụng) — Tứ Ca (Kim Anh-Kim Liên-Thùy Diễm-Xuân Ngân)

2. Quê Em Mùa Nước Lũ (Tiến Luân) — Thái Hằng

3. Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu (Phạm Duy-Phạm Thiên Thư) — Song Ca (Như An Vương Lan)

4. Gánh Lúa (Phạm Duy) — Tam Ca (Thùy Dung-Anh Thư-Thanh Thủy)

5. Đâu Phải Bởi Mùa Thu (Phú Quang) — Vũ Ngọc Hà

6. Bước Chân Chiều Chủ Nhật (Đỗ Kim Bảng) — Song Ca (Hoàng Kỳ-Hoàng Vân)

7. Nắng Mùa Đông (Hồng Tước) — Hồng Tước

8. Anh Đã Quên Mùa Thu (Tùng Giang-Nam Lộc) — Nhóm Gió Mới (PhạmTuyến-Thái Hằng-Vương Lan-Như An)

9. Kỷ Niệm (Phạm Duy) — Bùi Quỳnh Giao

10. Tát Nước Đầu Đình (Trần Anh Linh) — Tứ Ca Ngàn Khơi (Duy Hiển-Ngọc Sương- Kim Anh-Kim Liên)

11. Lá Thư Gửi Mẹ (Nguyễn Hiền-Thái Thủy) — Nhóm Ngẫu Nhiên (Kim Nhung-Minh Cúc-Phạm Thư-Như An)

12. Tiếng Hát Trên Sông Lô (Phạm Duy) — Nguyễn Tài

13. Suối Tóc (Văn Phụng) — Nhóm Hương Xưa (Hồng Tước-Mai Phương-Vũ Khiêm-Như An)

14. Đường Về Khuya (Minh Kỳ-Lê Dinh) — Song Ca (Ngọc Bích-Hoàng Kỳ)

15. Sài Gòn Nhớ Sài Gòn Thương (Thanh Trang) — Duy Hiển

16. Tôi Yêu (Trịnh Hưng) — Nhóm Sóng Xanh

17. Giấc Mơ Chapi (Trần Tiến) — Hoàng Vân

18. Nhớ Mẹ (Lê Minh Đảo-Đỗ Trọng Huề) — Nhóm Gió Núi (Hoàng Kỳ-Trần Lộc-Phạm Tuyến-Kim Anh)

19. Bóng Chiều Tà (Dương Thiệu Tước) — Kim Liên

20. Mẹ (Nguyễn Linh Diệu- Nguyễn Đình Toàn) — Nhóm Cỏ May (Thúy Hằng-Ngọc Mai-Thuỳ Dung)

21. Trở Về (Châu Kỳ) — Hoàng Kỳ

22. Khúc Ca Mùa Hè (Canh Thân) — Nhóm Cát Trắng (Thúy Hằng-Ngọc Mai-Thùy Dung-Trần Lộc)

23. Tiếng Hát Đường Xa (Văn Phụng) — Toàn Ban

Bảo Trợ: Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi

Bà Cao Cẩm Vân

Bà Cao Cẩm Chương

Chương Trình Đêm Hoà Ca
Chương Trình Đêm Hoà Ca