Categories
Thông Báo

Áo Trắng Với Cung Đàn

Giới thiệu dòng Nhạc Mới của 5 Bác-sĩ người Việt hải ngoại:
Phạm Gia Cổn
Phạm Anh Dũng
Trần Anh Dũng
Dương Đình Hưng
Trần Văn Khang

Điều hợp: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
MC: Diệu Trang
Âm thanh: Nguyễn Thái

Với sự góp mặt cuả:
Ái Liên . Bích Ngọc . Bùi Quỳnh Giao . Duy Khang . Hồng Tước . Kiều Hạnh . Kim Phương . Lâm Dung . Minh Ngọc . Nam Trân . Ngọc Quỳnh . Nguyễn Hữu Triệu . Nguyễn Tấn Thiệt . Phạm Gia Nghị . Phạm Quang Tố . Thu Vân . Thúy An . Trần Thạch . Trịnh Bá Tường . Trọng Thiện . Tuyết Trang . Vương Đức Hậu . Xuân Thanh

AoTrangCungDan