Categories
2015 Nhạc Thính Phòng

Đêm Nhạc Tình Ca Và Dân Ca Với Nga My Và Trần Lãng Minh

đêm nhạc thính-phòng Nga Mi & Trần Lãng Minh “Dân Ca Và Tình Ca Việt Nam
đêm nhạc thính-phòng Nga Mi & Trần Lãng Minh “Dân Ca Và Tình Ca Việt Nam

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu đêm nhạc thính-phòng Nga Mi & Trần Lãng Minh “Dân Ca Và Tình Ca Việt Nam” vào

Thứ Bảy 20-6-2015 từ 7:30 PM – 10:30 PM tại Viện Việt-Học.

Cùng nghệ sĩ thân hữu: Xuân Mai, Kim Yến, Ngọc Hằng, Vân An, Huy Hoàng.

Nhạc sĩ: Nguyễn Châu, Ngọc Nôi, Tiến Hiền, Huy Cường.

Vé VIP: $50, vé bảo trợ $25.

Liên-lạc: E-mail: info@viethoc.com / Tel: (714) 270-8110.

Tình ca VN, Thơ nhạc giao duyên, Hát Văn, Ả Đào, Xẩm, Quan họ, Hát ru Nam-Trung-Bắc, ngâm thơ điệu mới, cũ, tấu hài dân ca Miền Nam.

 

https://www.youtube.com/watch?t=1283&v=k–_tsTl1M0