Categories
Nhạc Thính Phòng

Xuân và Quê Hương

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời Quí-vị tham dự Đêm Nhạc Thính-Phòng với chủ-đề Xuân và Quê-Hương, vào thứ Bẩy ngày 21 tháng Giêng, từ 7:30PM – 11:00PM

Điều-hợp: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Nhạc-sĩ: Huy Cường
Với sự góp mặt của các thân hưũ: Bích Vân – Catherine Thảo Uyên Phùng – Isabella Lan Anh Phùng – Khắc Hiền – Khoa Phạm – Kim Anh – Kim Thoa – Kim Yến – Lâm Dung – Lê Tú – Nam Trân – Ngọc Quỳnh – Ngọc Tâm Hương – Thế Khải – Thuận Thiên –Thục Nghi – Thụy Ân – Trần Thạch – Tuyết Dzung – Xuân Quỳ – Xuân Thanh – Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên Viện Việt-Học – Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam

Trân trọng kính mời và xin giúp phổ biến.

Cám ơn quí-vị
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

XuanvaQueHuong