Categories
Thông Báo

Tri Âm

Thứ Bảy ngày 14 tháng Mười Hai, từ 7:30PM – 10:30PM.

Điều-hợp: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
MC: Ái Phương – Bùi Khanh – Hương Thơ – Trần Ngọc Lân
Nhạc sĩ: Lê Phú
Hình ảnh: Lê Bửu Hùng
Âm-thanh: Nguyễn Thái
Với các giọng hát của CLBVN VVH và thân-hữu:
Ái Liên – Lâm Dung – Mạnh Quân – Minh Phượng – Ngọc Quỳnh – Nguyễn Thái – Phạm Tuấn – Thu Vàng – Trần Thạch – Trung Tín
VVH-TriAm-Online