Tin Sinh Hoạt Cộng Đồng

TRÂN-TRỌNG GIỚI THIỆU SINH-HOẠT CỦA CÁC QUÍ THÂN-HƯŨ VIỆN VIỆT-HỌC:

Mỗi thứ Sáu đầu tiên của tháng:
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ (Vietnamese American Classical Guitar Society – (VACGS))
– Ngày giờ: Thứ Sáu, ngày 4 tháng Tám từ 7:00PM đến 10:00PM
– Địa điểm: VIỆN VIỆT HỌC
15355 Brookhurst St. Unit 222
Westminster, CA 92683
Khách mời đặc biệt cuả VACGS: Andre Giraldo (8:00 PM – 9:00 PM)
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com


Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017
Buổi HỌP MẶT HÈ 2017 do Hội Ái Hữu Trung Học BANMÊTHUỘT nhiệm kỳ 2017-2019 tổ chức
– Thời gian: 14:30 chiều Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017
– Địa điểm: VIỆN VIỆT HỌC
15355 Brookhurst St. Unit 222
Westminster, CA 92683
Liên lạc: (714) 914-6843 / trunghocbanmethuot@gmail.com


Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017
Tác giả Vy Thanh/Giáo sư Nguyễn Văn Thùy sẽ ra mắt sách mới:
TRONG ĐỒNG KHÔNG CÒN NỮA
Địa điểm: Hội trường Nhật báo NGƯỜI VIỆT, 4711 Moran Street, Wetsminster, CA 92683
Thời gian: Chủ nhật 30/7/2017. từ 3 đến 5 giờ chiều
Điều hợp chương trình:
− Phạm Văn Hồng
Ca nhạc giúp vui:
− Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ
− Các ca sĩ thân hữu: Hoàng Kỳ, Ngọc Bích, Vương Lan, Ngọc Hà.
Diễn giả giới thiệu sách:
− Lê Văn Khoa
− Đỗ Tiến Đức
− Nguyễn Văn Sâm
Trân trọng kính mời quý độc giả và thân hữu dành chút thời giờ đến tham dự.