Home » Thông Báo

Thông Báo

Little Saigon, 3 tháng Mười Một năm 2019

Thông-báo

v/v Tuyển ca viên Ban-Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học (viết tắt: BHXVVH)

Để chuẩn bị cho “Dòng Giống Tiên Rồng”, môt chương-trình nhạc Việt phong-phú với những nhạc-phẩm bất-hủ về quê-hương và tình yêu sẽ được trình bày qua các tiếtmục đơn ca, nhóm ca, và hợp ca với dàn nhạc giao-hưởng, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học tuyển ca-viên cho Ban Hợp-Xướng do nhạc-sĩ Trần Chúc hướng dẫn:

Thử giọng: Chủ-nhật ngày 10 tháng Mười Một năm 2019, 4:30 PM – 5:30 PM.

Buổi tập đầu tiên: Chủ-nhật ngày 10 tháng Mười Một năm 2019, 5:30 PM – 7:30 PM.

Địa-điểm và lịch-trình sinh-hoạt: Chủ-nhật hàng tuần từ 5:30 PM – 7:30 PM tại phòng hội Viện Việt-Học, 15355 Brookhurst St., Ste. 222 Westminster, CA 92683

Liên lạc: info@viethoc.com

Trân-trọng thông báo và kính mời,

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học