Categories
Sinh Hoạt

Trường Việt-Ngữ mở khoá Hè 2016

KhoaHe2016-Poster02(resized)_Final

Categories
Sinh Hoạt

Viện Việt Học thành lập Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi

Ban HXTN_2016-Poster01(30x20)_Final

Categories
Sinh Hoạt

Ban-Hợp-Xướng CLB Văn-Nghệ Viện Việt-Học Tuyển Ca Viên

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ - Viện Việt-Học
Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ – Viện Việt-Học
Ban Hợp-Xướng CLBVNVVH trân-trọng kính mời các quí-vị và các quí Anh Chị thích âm-nhạc, ca hát, yêu văn-nghệ tham gia Ban Hợp- Xướng CLBVNVVH, với lịch-trình như sau:

a.Ghi tên từ nay đến 2 tháng Mười, 2015;
b.Thử giọng: 10 AM – 5:00 PM thứ Bảy 3 tháng Mười, 2015.

c.Liên-lạc:  Lâm Dung (951) 489-7702 // Thạch Thảo: (714) 213-5087 // E-mail: info@viethoc.com

Trân-trọng,
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 
Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

 

Categories
Sinh Hoạt

Ban-Hợp-Xướng CLB Văn-Nghệ Viện Việt-Học Tuyển Ca Viên

10250259_494277617397609_6763285850690070027_n

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học tuyển ca-viên

Để chuẩn bị cho chương-trình văn-nghệ đặc-biệt, mỗi năm một lần của Viện Việt-Học, năm 2017 với chủ-đề: Dòng Giống Tiên Rồng, Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học (BHX VVH) trân-trọng thông báo tuyển ca-viên.
BHX VVH thiết-tha mời gọi các quí-vị yêu âm-nhạc, yêu thích ca hát và trình diễn nhạc quê-hương qua thể loại hợp-xướng, tham gia BHX VVH với lịch-trình sinh-hoạt như sau:
1. Thời-hạn ghi danh: Từ 15 tháng Giêng, 2017 đến 19 tháng Hai, 2017
2. Thử giọng với nhạc-trưởng: Chủ-nhật 26 tháng Hai, 2017 từ 3:30 pm – 5:30 pm
3. Chương-trình tập dợt: Mỗi Chủ-nhật từ 5:30 pm – 7:30 pm.  Bắt đầu từ Chủ-nhật 5 tháng Ba, 2017
4. Dự trù thu thanh và thu hình sau 3 tháng tập dợt
BHX VVH do nhạc-trưởng Trần Chúc hướng dẫn

Điện-thoại liên-lạc: BHX VVH (714) 269-5037, (714) 271-2822, (714) 775-2050
E-mail: info@viethoc.com

Trân-trọng,
Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học