Categories
2014 Nhạc Thính Phòng

Đêm Nhạc Tháng Chín – Hát Cho Đồng Bào Tôi

https://www.youtube.com/watch?v=PFoGvPrBm2A

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học

.
Đêm Nhạc Tháng Chín

 .

Cho Đng Bào Tôi

Th By ngày 13 tháng 9, 2014 

7:30 PM – 10:00 PM 

.
Vào Cửa Tự Do

 Chỗ ngồi giới hạn

Dịch vụ giữ chỗ có lệ phí tượng trưng

Quí khách muốn giữ chỗ xin liên lạc: (714) 837-0047

.

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com 

info@viethoc.com