Categories
Thông Báo

Phấn Trắng và Nốt Nhạc

Chương trình nhạc thính phòng và mạn đàm
Điều hợp: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện-Việnt-Học
Keyboard:  Hoài Khanh
Với sự góp mặt của:
Kim Phương . Lâm Dung . Ngọc Quỳnh . Trần Thạch . Xuân Thanh
và Nhạc-sĩ Lê Quý đến từ Australia
PhanTrangNoteNhac