Categories
Thông Báo

Gặp Nhau 3

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời Quí-vị tham dự Đêm Nhạc Thính-Phòng với chủ-đề Gặp Nhau 3, vào thứ Bẩy ngày 15 tháng Bẩy, từ 7:30PM – 10:30PM.

Điều-hợp: Đặng Kính & Diệu Trang
MC: Nguyễn Đồng & Lâm Dung
Cùng với sự tham gia của: Little Saigon Music Center – Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên VVH – Ban Hợp-Xương Thiếu-Nhi VVH – Ban Vũ VVH – Ban Văm-Nghệ Hội Đồng-Hương Bắc Ninh Nam California.
Và các giọng hát của CLBHSSVTN – CLBVN VVH: Thuận Thiên – Thục Nghi – Thụy Ân – Vivienne Hảo Nguyễn – Vũ Ngọc Mai – Xuân Mai – Phi Yến.

Kính mời và xin giúp phổ biến
GapNhauIII