Categories
Thông Báo

Gặp Nhau 2019

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời Quí-vị tham dự Đêm Nhạc Thính-Phòng với chủ-đề Gặp Nhau, vào thứ Bẩy ngày 15 tháng Bảy, từ 7:30PM – 10:30PM.

Thực hiện: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt Học & Little Saigon Music Center (LSMC)
Điều-hợp: Lâm Dung – Đặng Kính
MC: Tuyết Dzung – Nguyễn Đồng
Nhạc-sĩ: Phạm Ngọc Tú
Âm thanh: Nguyễn Trung

Cùng với sự góp mặt của: Little Saigon Music Center (LSMC) – Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng – Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt Học và các thân-hữu
Trân trọng kính mời và xin giúp phổ biến
GapNhau7-19