Categories
2015 Nhạc Thính Phòng

Đêm Song Ca

10250259_494277617397609_6763285850690070027_n

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 
Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Ba

Đêm Song Ca

Th By ngày 14 tháng 3, 2015 

7:30 PM – 10:00 PM 

 

  Vào Cửa Tự Do

Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com