Home » Nhạc Thính Phòng » 2015 » Đêm Nhạc Tình Ca Và Dân Ca Với Nga My Và Trần Lãng Minh
    

Đêm Nhạc Tình Ca Và Dân Ca Với Nga My Và Trần Lãng Minh

đêm nhạc thính-phòng Nga Mi & Trần Lãng Minh “Dân Ca Và Tình Ca Việt Nam

đêm nhạc thính-phòng Nga Mi & Trần Lãng Minh “Dân Ca Và Tình Ca Việt Nam

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu đêm nhạc thính-phòng Nga Mi & Trần Lãng Minh “Dân Ca Và Tình Ca Việt Nam” vào

Thứ Bảy 20-6-2015 từ 7:30 PM – 10:30 PM tại Viện Việt-Học.

Cùng nghệ sĩ thân hữu: Xuân Mai, Kim Yến, Ngọc Hằng, Vân An, Huy Hoàng.

Nhạc sĩ: Nguyễn Châu, Ngọc Nôi, Tiến Hiền, Huy Cường.

Vé VIP: $50, vé bảo trợ $25.

Liên-lạc: E-mail: info@viethoc.com / Tel: (714) 270-8110.

Tình ca VN, Thơ nhạc giao duyên, Hát Văn, Ả Đào, Xẩm, Quan họ, Hát ru Nam-Trung-Bắc, ngâm thơ điệu mới, cũ, tấu hài dân ca Miền Nam.