Categories
2014 Nhạc Thính Phòng

Đêm Nhạc Thính Phòng – Bạn Mới Giọng Hát Mới

https://www.youtube.com/watch?v=qKLsTsWJ2d4

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 
Đêm Nhạc Tháng Mười Một
Bạn mới, Giọng Hát Mới
Điều hợp:  Như An
Thứ Bảy ngày 8 tháng 11, 2014
7:30 PM – 10:30 PM
Vào Cửa Tự Do
Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Ste. #222
Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050
http://www.viethoc.com  // info@viethoc.com