Categories
Thông Báo

Đêm Nhạc Thanh Trang

Điều hợp: Hồng Tước . Lâm Dung
MC: Thụy Vy
Với sự góp mặt cuả:
Ái Liên . Anh Tài . Kiều Loan . Kim Phương . Ngọc Quỳnh . Nguyễn Ngọc Phúc . Phương Thảo . Thanh Chi . Thiên Nga . Thu Vân . Thúy An . Trần Thạch . Vương Đức Hậu . Ban Hương Xưa (Hồng Tước . Mai Phương . Vũ Khiêm . Vương Lan) và Nhạc-sĩ Thanh Trang

DemNhacThanhTrang