Categories
Thông Báo

Đêm Hùng Ca

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời Quí-vị tham dự chương-trình hát cộng-đồng,
ĐÊM HÙNG-CA.

Điều hợp: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học: Ngọc Quỳnh – Lâm Dung

Chúng ta sẽ cùng nhau hát nhạc-phẩm cuả các tác-giả:
Cục Chính Huấn ● Hùng Lân ● Lê Thương ● Lê Vy ● LM Văn Chi
Nguyễn Đức Quang ● Nguyễn Quyết Thắng ● Nguyệt Ánh
Phạm Duy ● Phan Văn Hưng ● Thanh Bình ● Trần Huân

Keyboard: Bác sĩ Phạm Gia Nghị
Mandolin: Phan Khánh
Guitar:
Doãn Quốc Hưng – Nguyễn Trí – Phạm Đình Ngà –
Bác sĩ Phạm Gia Nghị –Trần Thạch – Bác sĩ Vương Đức Hậu

Âm-thanh: Ngọc Thạch
với sự góp mặt cuả các giọng hát:

Mê Linh
Phạm Đình Ngà & Thiên Hương
Kim Phương – Lâm Dung – Ngọc Quỳnh – Ái Liên
Đỗ Trọng Thái – Trần Thạch – Phạm Tuấn
Ban Ca Hoàng Hạc
Ban Văn Nghệ Liên Đoàn Hướng Việt
Đoàn Du Ca Nam California
Nhóm Ca Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Ngày giờ: THỨ BẢY, NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2018
7:30PM – 10:30PM
DemHungca