Lời Ngỏ

Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ
Viện Việt-Học

 

Văn-nghệ chỉ có-vớicó-giưã con người, là tiếng nói-người, bày tỏ niềm cảm-xúc cuả chính mình giưã mối tương-quan: người với người, với thiên-nhiên vạn-vật và vũ-trụ trong mỗi hoàn-cảnh và tình-huống, gắn buộc với không-gian và thời-gian theo chiều-hướng vươn tới, vói tới cuả sự sáng-tạo và hướng-thượng.

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học là một bộ-phận cuả Ban Học-Vụ Viện Việt-Học mà qua bộ-môn văn-nghệ, khai triển và áp dụng hai lãnh-vực:

  1. Vực dậy hồn Việt nơi người Việt, tiếp nối mạch sống cuả dân-tộc
  2. Đãi lọc và hấp thu tinh-hoa các nền văn-hoá nhân-loại

Đối-tượng cuả CLBVN VVH: Các thế-hệ người Việt, gốc Việt đương-đại, đặc-biệt là giới trẻ Việt, gốc Việt.

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học ra đời tháng Tư năm 2010, với cơ-cấu:

  1. Ban Điều-Hành
  2. Ban Hợp-Ca
  3. Ban Hợp-Xướng
  4. Câu-Lạc-Bộ Học-sinh Sinh-viên Thanh-niên
  5. Câu-Lạc-Bộ Mẹ Cha và Thầy Cô giáo

Liên-lạc:

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St. Suite 222
Westminster, CA 92683 – USA

E-mail: info@clbvnvvh.org


 

 

 

spielautomaten
wild slots
kasinobonukset
larivieracasino
real money slots